top of page
Kleren hangen

Hoe kan ik jullie werking steunen ?

  • Als vrijwillige medewerker, op regelmatige basis of occasioneel.

  • Door een geldelijke bijdrage te leveren (reknr BE50 7350 1906 3518).

  • Giften boven 40€ zijn welkom op BE02 3100 3593 3940 t.a.v. Nationale raad St. Vincentius met als referentie St Lucia Kortessem. Voor deze giften ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

  • Door het schenken van in goede staat (zuiver en draagbare) verkerende kleding, schoenen, tweedehands speelgoed. Elke dinsdag tussen 14 en 17 uur.

Voedselbank.jpg

Hoe komen jullie aan het voedsel om uit te delen?

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit diverse bronnen :

  • ESF+ 

  • Depot Margo

  • Plaatselijke zelfstandigen en grootwarenhuizen

  • De wroeter Kortessem

  • Eigen aankopen.

 

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T.
De FEAD voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.

gift A.jpg

Waar haalt Vincentius Kortessem zijn centen?

De voornaamste bron van inkomsten komen van giften van privépersonen, naturaschenkingen van supermarkten en voedingswinkels, jaarlijks boeken en koeken evenement, verkoop van kledij, gemeentelijke subsidie, ondersteuning door Sint-Vincentius Nationaal en Provinciaal.

bottom of page