top of page
20220521_175618.jpg

Voedselbedeling

We doen dat vooral door, 2x per maand, een voedselpakket ter beschikking te stellen.

 

De 2 de en 4 de woensdag van de maand is er voedselbedeling. Dit van 13u30 tot 17u30.

De klanten betalen hiervoor een symbolische bijdrage (administratiekosten).

Verkoop kleding

Elke dinsdag  tussen 14-17u is de kledingwinkel geopend voor onze klanten, inwoners van Kortessem. Er is géén afspraak meer nodig.

Heeft u zelf nog tweedehands kleding in goede staat dan kan u die op dezelfde tijdstippen als hierboven vermeld bij ons binnenbrengen om zo onze werking te steunen.

Onze klanten zijn dan welkom om aan democratische prijzen 2de handskleding te komen kopen.

Er dient steeds contact betaald te worden en er kan niet worden geruild.

Al de inkomsten uit de kledingverkoop zullen terugvloeien naar de werking voor de kansarmen.  Het maakt het mogelijk om extra voedsel; andere noodzakelijke producten voor het huishouden aan te kopen of noodhulp te voorzien voor de kansarmen.

4x  Per jaar organiseren wij een "seizoensuitverkoop". De juiste data vindt u terug bij acties.

Opgeschorte kleding
gemeentehuis.PNG

Komt u in aanmerking?

Om te bepalen wie in aanmerking komt, werkt Vincentius reeds jarenlang samen met de Sociale Dienst van de gemeente Kortessem. Op basis van een beperkt financieel onderzoek gaat een maatschappelijk assistent na of het inkomen van mensen die willen deelnemen onder de vastgestelde minimumgrens ligt.

Voor dit onderzoek wordt naast het inkomen in de eerste plaats rekening gehouden met de gezinssamenstelling en de huur of hypothecaire lening. Er kan altijd rekening gehouden worden met buitengewone kosten. Tijdens het gesprek kan ook worden nagegaan of de cliënt nog andere hulpvragen heeft.

 

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst zijn allen gebonden door het beroepsgeheim, en de vertrouwelijke behandeling van de informatie die een burger geeft zijn dus gegarandeerd.

 

Vrijblijvende informatie kan altijd bekomen worden door een telefoontje (011 37 91 40) of een mail naar de sociale dienst (info@ocmwkortessem.be).

Luierbank

Via de Luierbank nodigen we iedereen uit om luieroverschotten in te zamelen en af te geven in een lokaal inzamelpunt van de Luierbank.

 

De luiers worden verzameld, gesorteerd en in pakketjes van 25 stuks aan de gezinnen verkocht voor 1 euro. 

De doelgroep van de Luierbank zijn gezinnen van Kortessem die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Er worden luiers verdeeld voor kinderen tussen 0 en 4 jaar.

De verdeling van de Luiers gebeurt op hetzelfde moment als de voedselbedeling. Gezinnen kunnen dan max. 1 pakket per verdeeldag en per kind aankopen.

luierbank2_edited.jpg
bottom of page